نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
Ekran.ir اکران 132,000,000 1 روز پیش تماس
Ekran.com اکران 132,000,000 1 روز پیش تماس
Ekran.mobi اکران 132,000,000 1 روز پیش تماس
Lebas.ir لباس 114,000,000 1 روز پیش تماس
Nabz.ir نبض 114,000,000 1 روز پیش تماس
Pezeshki.ir پزشکی 114,000,000 1 روز پیش تماس
Pezeshki.com پزشکی 114,000,000 1 روز پیش تماس
Laziz.ir لذیذ 102,000,000 1 روز پیش تماس
Sargarmi.ir سرگرمی 102,000,000 1 روز پیش تماس
Dor.ir در 96,000,000 1 روز پیش تماس
Gardeshgari.ir گردشگری 96,000,000 1 روز پیش تماس
Gelim.ir گلیم 96,000,000 1 روز پیش تماس
Moj.ir موج 96,000,000 1 روز پیش تماس
Mama.ir ماما 96,000,000 1 روز پیش تماس
Namayesh.ir نمایش 96,000,000 1 روز پیش تماس
Gohar.ir گهر 90,000,000 1 روز پیش تماس
Koodak.ir کودک 84,000,000 1 روز پیش تماس
Poost.ir پوست 84,000,000 1 روز پیش تماس
Servat.ir ثروت 84,000,000 1 روز پیش تماس
Sood.ir سود 84,000,000 1 روز پیش تماس
Del.ir دل 72,000,000 1 روز پیش تماس
Namzad.ir نامزد 72,000,000 1 روز پیش تماس
Nopa.ir نوپا 72,000,000 1 روز پیش تماس
Mostanad.ir vipSim مستند 60,000,000 1 روز پیش تماس
Dastbaf.ir دستباف 60,000,000 1 روز پیش تماس
Khat.ir خط 60,000,000 1 روز پیش تماس
Medad.ir مداد 60,000,000 1 روز پیش تماس
Nojavan.ir نوجوان 60,000,000 1 روز پیش تماس
Nonahal.ir نونهال 60,000,000 1 روز پیش تماس
Nuclear.ir انرژی هسته ای 60,000,000 1 روز پیش تماس
Parastar.ir پرستار 60,000,000 1 روز پیش تماس
Radiator.ir رادیاتور 60,000,000 1 روز پیش تماس
Raz.ir راز 60,000,000 1 روز پیش تماس
Rooz.ir روز 60,000,000 1 روز پیش تماس
Shatranj.ir شطرنج 60,000,000 1 روز پیش تماس
Zoo.ir باغ وحش 58,000,000 1 روز پیش تماس
Efaf.ir عفاف 54,000,000 1 روز پیش تماس
Elmi.ir علمی 54,000,000 1 روز پیش تماس
Foolad.ir فولاد 54,000,000 1 روز پیش تماس
Naghd.ir نقد 54,000,000 1 روز پیش تماس